Rankings for Georandka (TYLKO sieć ORANGE)

Google Play Store

Daily rankings for the last 4 weeks in

Social (free)

View full historical rankings with a free App Analytics account. Sign up now

General information

Publisher:
Download: Open in store
Price: Free
Has In-Apps: No
First seen: 24 August, 2013
Category: Social
Size: 11.69 MB
Updated:
Version: 1.1.1
This info was last updated on 20 June, 2014

About Georandka (TYLKO sieć ORANGE)

W czasach, gdy każdy gdzieś pędzi, a nowinki technologiczne prześcigają się nawzajem, często brak nam chwili na kontakt z drugim człowiekiem. Read more

W czasach, gdy każdy gdzieś pędzi, a nowinki technologiczne prześcigają się nawzajem, często brak nam chwili na kontakt z drugim człowiekiem. Nie istotne, czy niedawno zakończyliśmy kolejny nieudany związek, nie możemy znaleźć tej właściwej osoby, czy zwyczajnie w naszym otoczeniu nikt nie wpadł nam w oko, dzięki Georandce mamy możliwość poznać osoby znajdujące się tuż obok i podobnie jak my – szukające swojej drugiej połówki. Jedyne, czego nam potrzeba to telefon komórkowy! Prawdziwa miłość może czekać tuż obok Ciebie. Wystarczy zainstalować na swoim telefonie Georandkę i rozpocząć wyszukiwanie idealnych partnerów w najbliższym otoczeniu. Aplikacja na podstawie wybranych kryteriów wyszukiwania oraz lokalizacji Twojego telefonu znajdzie kogoś w sam raz dla Ciebie, naprawdę blisko! Może mieszkacie na tym samym osiedlu, siedzicie na jednym wykładzie czy pracujecie we wspólnym budynku? Może codziennie jeździcie tym samym autobusem? Dopomóż szczęściu i przekonaj się jak proste może być poznawanie ludzi w twojej okolicy!

Usługa dostępna TYLKO dla klientów sieci Orange, już wkrótce start usługi także u innych operatorów.

Więcej informacji na ten temat jak i inne znajdziesz na naszej stronie internetowej: www.georandka.plAt a time when everyone rushing somewhere, and technological innovations vie with one another, they often lack the time to contact us with other people. It does not matter whether the recently completed another failed relationship, we can find the right person, or simply around us, no one came to us in the eye, so Georandce have the opportunity to get to know people who are right next door and just as we are - looking for my other half. The only thing we need is a mobile phone! True love can wait right next to you. Just install it on your phone and start searching Georandkę ideal partners in the immediate vicinity. An app on the selected search criteria and location of your phone find someone right for you, really close! Maybe you live in the same neighborhood, sitting on a lecture or working in a common building? Maybe every day are riding the same bus? Help me luck and see how easy it can be getting to know people in your area!

The service is available ONLY for mobile customer base, will soon start a service with other operators.

For more information on this topic and others can be found on our website: www.georandka.pl