Rankings for GeoRandka

Google Play Store

Daily rankings for the last 4 weeks in

Social (free)

View full historical rankings with a free App Analytics account. Sign up now

General information

Publisher:
Download: Open in store
Price: Free
Has In-Apps: No
First seen: 24 August, 2013
Category: Social
Size: 5.2 MB
Updated:
Version: 1.4.6
This info was last updated on 4 March, 2015

About GeoRandka

W czasach, gdy każdy gdzieś pędzi, a nowinki technologiczne prześcigają się nawzajem, często brak nam chwili na kontakt z drugim człowiekiem. Read more

W czasach, gdy każdy gdzieś pędzi, a nowinki technologiczne prześcigają się nawzajem, często brak nam chwili na kontakt z drugim człowiekiem. Nie istotne, czy niedawno zakończyliśmy kolejny nieudany związek, nie możemy znaleźć tej właściwej osoby, czy zwyczajnie w naszym otoczeniu nikt nie wpadł nam w oko, dzięki Georandce mamy możliwość poznać osoby znajdujące się tuż obok i podobnie jak my – szukające swojej drugiej połówki. Jedyne, czego nam potrzeba to telefon komórkowy! Prawdziwa miłość może czekać tuż obok Ciebie. Wystarczy zainstalować na swoim telefonie Georandkę i rozpocząć wyszukiwanie idealnych partnerów w najbliższym otoczeniu. Aplikacja na podstawie wybranych kryteriów wyszukiwania oraz lokalizacji Twojego telefonu znajdzie kogoś w sam raz dla Ciebie, naprawdę blisko! Może mieszkacie na tym samym osiedlu, siedzicie na jednym wykładzie czy pracujecie we wspólnym budynku? Może codziennie jeździcie tym samym autobusem? Dopomóż szczęściu i przekonaj się jak proste może być poznawanie ludzi w twojej okolicy!

Usługa dostępna dla klientów sieci: Orange, Play, Plus

Więcej informacji na ten temat jak i inne znajdziesz na naszej stronie internetowej: www.georandka.plAt a time when everyone rushing somewhere, and technological innovations to outdo each other, often lack the time to contact with another human being. No matter whether the recently completed another failed relationship, we can find the right person, or simply in our environment, no one came to us in the eye, thanks to Georandce we are able to meet people who are right next door and just as we are - looking for my other half. The only thing we need is a mobile phone! True love can wait right next to you. Just install on your phone and start searching Georandkę ideal partners in the immediate vicinity. Application based on the selected search criteria and the location of your phone find someone right for you, really close! Maybe you live in the same neighborhood, sitting on a lecture or working in the common building? Maybe every day are riding the same bus? Help me luck and see how easy it can be getting to know people in your area!

The service is available for customers networks: Orange, Play, Plus

For more information on this topic and others can be found on our website: www.georandka.pl